Årsmøte 2020

Til medlemmene i Skudenes Rytterklubb

Skudeneshavn 22.01.2020

Innkalling til årsmøte i Skudenes Rytterklubb

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Skudenes rytterklubb

Årsmøtet avholdes den 05.03.2020 kl. 19:00 på Stall Falnes.

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 20.02.2020 til Styre.srk@gmail.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://www.skudenesrytterklubb.com.

For å ha stemmerett  medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Det serveres pizza.


Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen

styret

 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i SRK

Styret viser til innkalling til årsmøte av 28.01.2019.

Årsmøtet avholdes den 28.02. kl. 19:00 på Stall Falnes.

 

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle SRK`S årsberetning 

Sak 9: Behandle SRK`S regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

                  10.01 Ha regnskapsfører som ikke er styremedlem 

                  10.02 Bygge varmestue

                                                                                        

Sak 11: Fastsette medlemskontingent 

Sak 12: Vedta SRK`S budsjett for 2019

Sak 13: Behandle SRK`S organisasjonsplan 

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1  Styreleder

14.2  Nestleder

14.3  Øvrige styremedlemmer

14.4 Varamedlemmer

14.6 Kontrollkomité med minst to medlemmer

14.7  Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har     representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.8 Valgkomite to stykker og ett varamedlem

 

 

 Med vennlig hilsen

styret i Skudenes Rytterklubb

 

 

Driftsegnskap og Budsjett

Driftsregnskap

Valgkomiteens innstilling 2018

Innkalling til årsmøte i Skudenes Rytterklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Skudenes rytterklubb. 

Årsmøtet avholdes den 28.02 kl. 19:00 på Stall Falnes.

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14.02.2019 til  Styre.srk@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://www.skudenesrytterklubb.com.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. 


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Siste nytt fra styret

9. mar, 2018

Styremøte 22. Februar

Siste styresaker som ble tatt opp den 22. Februar

ÅRSMØTE 2018

18. jan, 2018

Årsmøte 2018

Årsmøte 2018.
Srk styret innkaller herved til årsmøte i Skudenes Rytterklubb, torsdag den 8. Februar kl. 19:00, her i rytterstuen på Stall Falnes. For å ha stemmerett må medlemmet ha fyldt 15 år, og vært medlem av Srk i minst en måned. Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes, eller legges i den hvite Srk forslags kassen, senest den 25. Januar.
Srk styret 2017 ønsker å takke alle for året som nå har gått, og ønsker ALLE som ønsker det velkommen til årsmøte 2018.
Med vennlig hilsen for styret 2017

FINALE Haugalands cuppen

SRK - Dressur, finale i hauhalands cuppen

Stilte mannsterke på stevne

SRK - Dressur, Haugalands cuppen

SRK til KM

SRK stiller til start på KM. Til helgen stilte SRK opp med lag på KM - Kolnes. Les mer 24.09.2017