SRK styre

Styret Skudenes Rytterklubb 2018

Formann: Merete Hansen

Mob: 90526487

E-post: styre.srk@gmail.com

Ansvarsområde: •Administrasjon og styremøteledelse • Klubbutviklings prosjekter, og markedsføring • Økonomiansvar, utbetalinger sammen med kasserer. • Deltagelse, koordinator og kontakt med det offentlige, rytterforbund og idrettskretser. • LAM ansvarlig. • Søke om diverse tilskudd, klubbsalg, sponsor kontakt og støtteordninger. • Anleggskomiteen, materialforvalter. • Barne idrett • Hallkoordinator

Nestleder: Monika Håstø - Ansvarsområde: • Ledelse av møter, når styreleder ikke er tilstede • Lars Rasmussen trenings samarbeids komiteen • Grønt kort ansvarlig • Sponsor ansvarlig • Sportsutvalg dressur

Styremedlem: Simon Vegard Larsen - Ansvarsområde: • Politiattest ansvarlig • Anleggskomite

Styremedlem: Aina Jøssang - Ansvarsområde: • Faktura ansvarlig for treninger • Kontroll komite

Styremedlem: Helene Vikra - Ansvarsområde: • Ridekurs ansvarlig • Stevne ansvarlig • Horsepro

Styremedlem: Iselin Helle - Ansvarsområde: • Stevne ansvarlig • Horsepro • Sprang komite

Styremedlem/Ungdomsrepresentant: Andrine Langåker - Ansvarsområde: • Informasjon, koordinator og klubbutviklings tiltak gjennom ungdoms styret.

Varamedlem: Tine Mari Hellesøy - Ansvarsområde: • Kioskansvarlig • Medlemsregistrering ansvarlig

Varamedlem: Kjell Arvid Sandhåland

Alle styremedlemmene er også med i ulike komiteer som blir presentert i egen kategori.