SRK styre

Styret Skudenes Rytterklubb 2018Formann:
Merethe Hansen

Mob: 90526487

E-post: styre.srk@gmail.com

Ansvarsområde:

 • Administrasjon og styremøteledelse
 • Klubbutviklings prosjekter, og markedsføring 
 • Økonomiansvar, utbetalinger sammen med kasserer.
 • Deltagelse, koordinator og kontakt med det offentlige, rytterforbund og idrettskretser.
 • LAM ansvarlig.
 • Søke om diverse tilskudd, klubbsalg, sponsor kontakt og støtteordninger.
 • Klubbadministrator, medlemsoversikt.
 • Anleggskomiteen, materialforvalter.
 • Barne idrett

 

Nestleder: Sigrid Therese Johannessen 

Mob: 94241872

Ansvarsområde:

 • Ledelse av møter, når styreleder ikke er tilstede
 • Lars Rasmussen trenings samarbeids komiteen
 • Stevne og sprang komiteen
 • Verneombud
 • Anleggskomiteen
 • System, oversikt over dugnadsressurser til anvendelse
 • Premier - innkjøps ansvarlig for stevner

 

Styremedlem/kasserer: Åse Optun

Mob: 94028705

E-post: asehest@gmail.com

Ansvarsområde:

 • Regnskap, kassarutiner, avstemninger, arkivering, utbetalinger og fakturering.

 

Styremedlem/sekretær: Malin Helene Eriksen

Mob: 45403224

Ansvarsområde:

 • Sekretær på styremøter.
 • Steward
 • Ridehall koordinator
 • Folkepulsen,skoleponni, barneidrett og foreldre. 

 

 Styremedlem: Anne Søiland

Mob: 41509761

Ansvarsområde:

 • Stevneansvarlig, ledelse, horsepro, økonomi og kontakt av teknisk personell.
 • Reg. ansvarlig for grasrotmidler
 • System, oversikt over dugnadsressurser.

 

Styremedlem: Monika Håstø

Mob: 97661041

Ansvarsområde: 

 • Sportsadministrator, medlemskommunikasjon og lisenshåndtering
 • Grønt kort kurs
 • Dressur komiteen
 • Barne idrett
 • Foreldrekontakt og aktivering av foreldre
 • Møteplassen

 

Styremedlem: Henriette West Melhus

Mob: 92866031

Ansvarsområde:

 • Kiosk ansvarlig

 

Styremedlem/Ungdomsrepresentant: Stine Sofie Sommerfeldt

Ansvarsområde:

 • Informajson, koordinator og klubbutviklings tiltak gjennom ungdoms styret.

 

Varamedlem: Tine Mari Hellesøy

Ansvarsområde:

 • Kioskansvarlig

 

Alle styremedlemmene er også med i ulike komiteer som blir pressentert i egen katogori.