Styremøte 30.07.2020

Tilstede: Aina, Wenche, Geir, Helene, Iselin, Terje, rolf Kåre, Simon, Merete

1. gjennomgang møtereferat. Terje plukker opp tråden når det gjelder treningssamarbeid med andre klubber. arbeider for å skape en arena for samarbeid.

2. Ridekurs høst 2020: 1 dag pr uke fra kl 17.00-18.30. Stalldager:16.00-18.30. Må helst ha 2 instruktører. Tala Grindhaug og Vilde erga foreslås (sammen med foreldre) - Merete spør. Andre aktuelle er Anita Nystrand, helene Hagen, Stine Sofie sommerfeldt.

3. Innvilget 65.000 fra folkepulsen. Dugnadsarbeid-møteplassen/ung sone/heart. En av de viktigste dugnadene srk gjør. Wenche+1 tar møteplassen. Tala og Thea= ung sone?

4. Søknad av tapte inntekter under corona. 

5. sprangtreninger: det er foreslått ny sprangtrener: Linda Madsen. Kan teste først med en treningshelg. Rolf Kåre snakker med Vibeke om sprangtreninger.

6. Terje har gjennomgang prosjekt uteridebane. 

eventuelt: Terje ordner fast styremøtedag og tid. Siste tirsdagen i månden kl 19.00. 

har det blitt søkt om mva kompensasjon ? Åse har kontroll.

Aina har lyst å kjøpe nobel. 

Srk styremøte 27.05.2020

Tilstede: Aina, Helene, Geir, Wenche, Simon, Terje, Rolf Kåre, Iselin, Merete, og Åse

1. gjennomgang av årsmøte protokoll

2. godkjenning av komiteer.

3. Gjennomgang av regnskap og budsjett - Åse

4. Ved utsending av faktura fra klubben må det spesifiseres hva det gjelder.

5. Regnskapet for 2019 skal legges ved søknad for utebane til kommunen. Åse laget et vedlegg til regnskapet som viser detaljert aktivitet over dugnad.

6. Eva treningsuke leir blir i juli en gang.

7. Planlegging av stevner - fungerer greit.

 

- treningshelger - åpen kiosk- planlegging

- varmestue utsatt til ubestemt tid.

- endel aktiviteter utsatt/avlyst pga corona.

- Terje lager søknad om naturbane til Agria.

eventuelt: treningsamarbeid med andre klubber på sprang grenen: Terje undersøker.

Saksliste for årsmøte 05.03.2020

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i SRK

Styret viser til innkalling til årsmøte av 22.01.2020.

Årsmøtet avholdes den 05.03. kl. 19:00 på Stall Falnes.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle SRK`S årsberetning(se vedlegg)

Sak 9: Behandle SRK`S regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

10.01 Utebane

10.02 Tursti i samarbeid med Stall falnes

10.03 Baneplatter

Sak 11: Fastsette medlemskontingent den er nå 300 kr enkelt medlem 400 kr for familie.

Sak 12: Vedta SRK`S budsjett for 2020

Sak 13: Behandle SRK`S organisasjonsplan. Godkjenne NIF nye lovnorm.

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styreleder

14.2 Nestleder

14.3 Øvrige styremedlemmer

14.4 Varamedlemmer

14.6 Kontrollkomité med minst to medlemmer

14.7 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.8 Valgkomite to stykker og ett varamedlem

Husk å betale medlemskontigent

Med vennlig hilsen
styret i Skudenes Rytterklubb

Årsberetning 2019

Årsberetning 2019

 

 

 

Vi skal være en inkluderende klubb med glede, trivsel og hest i fokus.

 

 

 

 

 

 

SRK styre

Styret Skudenes Rytterklubb 2019Formann: Merete Hansen

Mob: 90526487

E-post: styre.srk@gmail.com

Ansvarsområde:

• Administrasjon og styremøteledelse
• Klubbutviklings prosjekter, og markedsføring 
• Økonomiansvar, utbetalinger sammen med kasserer.
• Deltagelse, koordinator og kontakt med det offentlige, rytterforbund og idrettskretser.
• LAM ansvarlig.
• Søke om diverse tilskudd, klubbsalg, sponsor kontakt og støtteordninger.
• Anleggskomiteen, materialforvalter.
• Barne idrett
• Hallkoordinator

 

Nestleder: Monika Håstø 

Ansvarsområde:

• Ledelse av møter, når styreleder ikke er tilstede
• Lars Rasmussen trenings samarbeids komiteen
• Grønt kort ansvarlig
• Sponsor ansvarlig
• Sportsutvalg dressur

 

 

 

Styremedlem: Simon Vegard Larsen

Ansvarsområde:

• Politiattest ansvarlig
• Anleggskomite

 

 

 Styremedlem: Aina Jøssang

Ansvarsområde:

• Faktura ansvarlig for treninger
• Kontroll komite

 

Styremedlem: Helene Vikra

Ansvarsområde: 

• Ridekurs ansvarlig
• Stevne ansvarlig 
• Horsepro

 

 

Styremedlem: Iselin Helle

Ansvarsområde:

• Stevne ansvarlig
• Horsepro
• Sprang komite

 

Styremedlem/UngdomsrepresentantAndrine Langåker

Ansvarsområde:

• Informasjon, koordinator og klubbutviklings tiltak gjennom ungdoms styret.

 

Varamedlem: Tine Mari Hellesøy

Ansvarsområde:

• Kioskansvarlig
• Medlemsregistrering ansvarlig

 

Varamedlem: Kjell Arvid Sandhåland

 

Alle styremedlemmene er også med i ulike komiteer som blir presentert i egen kategori. 

 

 

 

SRK komiteer 2019

 

Oversikt over komiteer

Stevne komite:

Iselin, Helene V, Merete, Anne, Tiril, Vilde

Sportslig utvalg Dressur komite:

Monika, Andrine, Kari Lise, Linnea, 

Sportslig utvalg Sprang komite: 

Iselin, Helene V, Vilde

Skoleponni komite

Anja Helen, Elisabeth, Tiril, Kristine

Ungdoms komite: 

Andrine, Kristine, Charlotte, Vilde, Elisabeth, Linnea, Tiril

Valg komite:

Geir og Henriette. Varamedlem Anja Helen

Kiosk komite:

Henriette, Tine Mari, Anja Helen, Lene B

Sosial/Aktivitetsleder komite:

Wenche, Anita N, Marion, Stine, Thea, Tala

Anleggs komite:

Geir, Simon, Ivar

 

 

Andre oppgaver og ansvarsområder

Reg/medlemsansvarlig til NIF:

Tine Mari

Ridehall timeplanlegger:

Merete

Mobbe/Verneombud: 

Wenche

Grønntkort ansvarlig: 

Monika

Møteplassen/Folkepulsen:

 Wenche Tiril

Sponsor: 

Monika, Ivar, Merete

Webansvarlig:

Malin og Helene V

Politiattastansvarlig: 

Simon

 

 

 

 

 

 

 

Det er avholdt 8 styremøter som er protokollført. Styret har publisert forhåndsinformasjon om hovedtema/saker til styremøter på SRK`s facebookside, samt publisert styremøteprotokoller på nettsiden. 

Vi har hatt et medlemsmøte der temaet var nytt underlag i ridehallen. Alle var for at vi skulle investere i det.

 

Stevner:

Vi har arrangert 

Ellers så har vi vært godt representert på stevner hos naboklubbene, der rytterne har fått gode resultater. Andrine deltok i NM for ponni og fikk en flott pronsjemedalje.

 

Treninger:

Dressur

Anita Liknes har hatt dressurtreninger tirsdager og lørdager ukentlig.

Eva Opdal har hatt helgetreninger ca. en gang per måned, og i sommer hadde hun en ukestrening

Satsingsgruppen har hatt 1 helgetreninger med Lars Rasmussen. 

Lasse Hestehengen hadde treningshelg i 

 

Sprang

Vibeke Handå har sprangtreninger på onsdager.Høstsesongen har det vært lite sprangtreninger. Det er få sprangryttere så det har vært vanskelig å holde sprangtreningene i gang.

 

Distanse

Vi har arrangert temakveld om distanse ridning.

 

Stalldager/ponniridning:

Helene Vikra har i 2019 hatt ridekurs og stalldagergjennom hele året. Det har vært godt med påmeldinger til kursene.

I Påsken arrangerte vi stalldager og ridekurs.

Fra januar til august har vi hatt ponniridning på søndager fra kl. 14:00 – 16:00.

 

Møteplassen:

Møteplassen ha vært med på ridning og stell av hest annenhver torsdag. To jenter på 8 år har også vært og ridd på torsdager gjennom folkepulsen.

 

Dugnad:

Vi hadde også i år parkeringsjobben ved hundeutstillingen. Vi var med to ponnier på et steg opp leir i Grinde. 

På 17 mai hadde vi kiosk i parken. 

Vi hadde ponniridning og flaske innsamling under skudefestivalen.

Så var vi så heldige å få ha ponni ridning nede i havn før jul. Der stilte vi opp tre dager med 3 ponnier. 

Så har vi hatt en flaskeinnsamling.

Vi har også hatt julelotteri der vi fikk inn en del penger som går på dugnadskontoen.

Vi hadde 4 tirsdager der det kom ungdommer fra epilepsiforbundet som kom og var med på stallstell og ridning.

Det var en flott dugnadsgjeng som fikk på plass det nye underlaget i ridehallen.

 

Satsingsklubb – Veiviserklubb

Høst ble SRK godkjent VeiviserklubbJan Jenssen har vært vår veileder og jobbet sammen med oss med virksomhetsplan. Veiviserprogrammet har vært veldig lærerikt og motiverende. Det er et godt hjelpemiddel for styrearbeidet i klubben. Vi får et komplett hinder som viser at vi er veiviserklubb.

 

Aktiviteter:

Juleshow, Filmkvelder, gymkhana og kos i ridehallen. Vi var også i år i 17-mai toget.

Vi har hatt bruktmarked med ponni ridning og åpen kafe.

I juni hadde vi åpen dag i stallen. Med rebusløp, hinderløype for barna, hesteskokasting, ponni ridning, åpen kafe. Dette var svært vellykket. 

 

 

Klubbtur til kongeparken ble dessverre avlyst på grunn av dårlig vær.

 

 

 

 

 

 

Utdanning:

Helene, Monica og Merete har tatt styrearbeid i praksis. 

Årskonferanse Monica og Merete

SRK er med i antidopingsprogrammet.

 

Økonomi:

Kiosk:

Kiosken har vært åpen på stevner og de forskjellige arrangementene vi har hatt. Den har også vært åpen under Eva treningene.

 

Medlemstall:

2019 har SRK hatt 101 medlemmer

 

Srk styremøte 22 januar 2020

Tilstede: Simon, Merete, Aina, Tine Mari, Helene, Wenche, Geir.

- Gjennomgang av møtereferat

- Gjennomgang av innkalling til årsmøte.

- Gjennomgang utstyr til Noble. Utstyr som belegg, bitt og hodelag må godkjennes av utstyrsansvalig (Helene) før det tas i bruk. Kjøpe ett nytt 100 gram m/hals til Noble. 

SRK styremøte 11.12.2019

Tilstede: Simon, Aina, Tine Mari, Geir, Wenche, Merete, Helene, Iselin og Monika.

Gjennomgang av forrige møte: Drøyer vogn til Noble inntil videre.

17 mai: Anita Nystrand tar ansvar for begge lokasjoner.

Julemarked: 3 dager: 10.000,-. Kortet ned til 3 timer pr dag.

Stevnet 10.11: Gikk fint

Merete ordner julegodter til show

Nettet i hallen fungerer nå- testes før neste stevne.

Grønt kort kurs: Ønsker flere instruktører

Comeback cup: Hvem stiller neste år ?

Vedtatt 50,- i baneleie for organisert trening.

Iselin tar faste treninger etter nyttår.

Det er lov å kjøre i hallen når den er ledig.

Ny printer: Helene kjøper

Førstehjelpsskrin: Tine Mari ordner. Kiosk komiteen har ansvar for påfyll.

Refundering av startsavgift: Merete ordner.

Mye dokumentasjon: Ikke gjennomførbart pr tidspunkt.

Ny logoform: utarbeide ny for SRK

Medlemsregistrering: Klubben har kontroll, Tine Mari og Dagny Elin.

Regnskap: En del utestående fakturaer. Det blir sendt purringer.

Eventuelt: Jakker - problemer med å få bestilt før jul. 

 

Valgkomite: Monika tar tak i Kolind. 

 

Srk styremøte 30.10.2019

Tilstede: Merete, Simon, Aina, Helene, Iselin, Tine Mari, Wenche og Geir.

 

Noble: Tiril og Judith slutter og Madelein Vangen begynner. Må finne ny forrytter til Noble, f.eks en sprang eller kjøring. Merete annonserer på facebook. Noble får fri på søndager- en av forrytterne har han på fridagen.

Vogn: Tilbud om å kjøpe oss inn i Kamilla sin vogn. Klubben ønsker å kjøpe vogn. Budsjett?

17 mai: Kiosk nede i havn + i parken i regi av SRK. Prøver å få til dette.

Julemarked ponniridning: Merete har fått tilbud på 23.000 kr fra handelstanden. Perioden er på 5 dager. I fjor fikk vi 10.000 kr for 2 dager. 

Stevnet 10.11: Helene og Iselin har kontroll. Med unntak av lite dugnadsfolk og påmeldte. 

Juleshow: Merete kjøper inn mer snop til godteposer.

Spleis: Helene lager spleis neste gang - Klubben i mitt hjerte, fikk inn 2000,-.

Internett: må på plass før 10.11 (stevnet).

Grønt kort kurs: Trenger 3 kurs for å avholde grønt kort kurs.

Deltagere på comeback cup: (40+)

Baneleie: 100,- pr dag. 300,- pr måned. Organiserte treninger, 50,- pr dag, 300 pr måned.

Sprangtreninger med Iselin: Faste sprangtreninger hver fredag. 

Kjøring: når hallen er ledig. 

           

Srk styremøte 22.05.2019

Tilstede: Aina, Helene, Merete, Iselin, Tine Mari, og Simon.

 

•Skolehester: Låne privathester inntil ny skoleponni er på plass. Tester «Prinsen» på møteplassen og stalldager.

 

• Løshopping: De som vil løshoppe, oppfordres til å ta kontakt med Monika.

 

• Underlag i hallen: Geir sender inn prøver av ridebane og sjekker pris. Besparelse på bestilling sammen med andre klubber.

 

•Skadedyr: Rotter i hallen og stallen? Geir setter ut gift. Det må ryddes vekk matrester o.l som kan tiltrekke rotter.

 

•Eventuelt: 

-Trapp: til å entre hest ønskes på uteridebane. Bør være utformet slik at hesten ikke kan sette bena fast.

 

-Åpen dag: Får vi tid før sommeren? Hesteskokasting, ponniridning + diverse andre aktiviteter. Sette dato for åpen dag (15. Juni). Ansvar: kiosk og sosialkomitee. 

 

-Eva trening 24-26 mai: Srk har åpen kiosk lørdag, stallfalnes har kiosk søndag. Selvforsyning i SRK kiosken på fredagen. 

 

- Vannmåler: installeres i hallen.

 

- Vibeke treninger: lite påmeldinger til sprangtreninger for tiden. Det motiveres for å bli med på sprang og bomtreninger. 

 

• Gjennomgang av sjekkliste for veiviserklubb. 

 

Srk styre 24.04.2019

Tilstede: Tine Mari, Aina, Monika, Simon, Merete, Iselin og Helene.

 

•Varmestue i hallen: ABR senteret har trukket seg fra byggingen da reisekostnadene blir for store. Simon sjekker med Frank Eriksen om han kan ta oppdraget.

 

•Ny skoleponni: Lage «ønskes kjøpt» annonse på Finn for å finne ny skolehest. Skal kunne gå LA-LB og hoppe 70-80 cm. Fordel om hesten kan kjøres med.

 

•Salg av Zara: Eventuell kjøper kommer å prøver Zara i mai. Zara selges ikke for under 35.000 uten utstyr.

 

•Bruktmarked: Har vært litt dårlig respons på bruktmarked til nå. Sara, Belinda og Diablo skal brukes til ponniridning. Tine Mari har kontroll på kiosken. 

 

•Stalldager-ridekurs: Helene fortsetter med stalldager og ridekurs til høsten. 

 

• Kjøring: Det åpnes for at siste deltaker på Eva treningene kan være kjøring.

 

• Trenere: Monika og Iselin organiserer betalingen og treninger med Vibeke. Lasse er velkommen til srk under de samme faktureringsreglene som de andre trenerne. Sommertrening uke 30, blir det ikke fakturert hall leie. Aina lager utkast til Åse (deltakerliste)

 

• Dugnader: Geir «et steg opp» 18 juni. 17 mai: arrangementskomiteen. Fiskeridagene: 1-4 august, Simon kjører. Molinerdagene midten/slutten av august. Hundeparkering 27 og 28 juli: Monika. 

 

•Eventuelt: Klubben sponser medlemstur. Arrangere løshopping inne i hallen: Monika. Førstehjelpskurs med Lene Bårdsen inne i hallen en fredagskveld.

Årsmøte 28.02.2019

 

Årsmøte i SRK

 

Årsmøtet ble avholdt den 28.02. kl. 19:00 på Stall Falnes.

 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete. 20 stk over 15 år og 5 stk under 15 år.

 

 

 

Sak 2: Innkallingen ble godkjent

 

Sak 3: Saklisten ble godkjent

 

Sak 4: Forretningsorden fritt ord, maks 3 min på hver.

 

Sak 5: Merete Hansen ble valgt som dirigent

 

Sak 6: Henriette Melhus ble valgt som referent

 

Sak 7: Torill og Ivar ble valgt til å underskrive protokollen

 

Sak 8: Gjennomgang av årsberetning, den ble godkjent

 

Sak 9: Behandle SRK`S regnskap i revidert stand, Åse gikk igjennom regnskapet og det ble godkjent.

 

Sak 10: Behandle forslag og saker

 

10.01 Ha regnskapsfører som ikke er styremedlem dette ble godkjent 

 

10.02 Bygge varmestue. Dette skal finansieres av dugnadspenger. Vi låner av SRK`s konto og      

 

                        betales tilbake etter hvert som det blir samlet inn dugnadspenger.

 

10.03 Gjennomgang av virksomhetsplan. Ønsker om utdanning: Iselin - sprangdommer.     

 

                        Stine, Torill og Wenche – Stuard. Monika og Iselin - banebygger. Merete og Torill - 

 

          Dressurdommer

 

10.04 Må være medlem for å ri i ridehallen dersom det er «naturlig». Er det personer fra 

 

          andre klubber som vil ri trenger de ikke være medlem. Skal du betale hallleie må 

 

          en være medlem.

 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent 300 kr enkelt medlemskap – 400 kr for familie medlemskap.

 

Sak 12: SRK`S budsjett for 2019 ble godkjent

 

Sak 13: SRK`S organisasjonsplan ble godkjent

 

Sak 14: Foreta følgende valg: Valgkomiteens innstilling til styre ble godkjent

 

14.1 Styreleder – Merete Hansen

 

14.2Nestleder – Monika Håstø

 

14.3 Øvrige styremedlemmer: Simon Vegard Larsen, Iselin Helle, Aina Jøssang Eide, Helene Vikra. Andrine Langåker ungdomsrepresentant

 

14.4 Varamedlemmer: Kjell Arvid Svendsen og Tine Mari Hellesøy

 

14.6Kontrollkomité med minst to medlemmer: Aina Jøssang Eide, Halvor Hansen og Åse Optun.

 

14.7 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har styret fullmakt til å oppnevne representantene.

 

14.8Valgkomite to stykker og ett varamedlem Geir Opsal og Henriette Melhus. Varamedlem: Anja Helen Kvilhaug

 

Styremøte 29.11.2018

1. Økonomi 

All informasjon ang økonomi skal sendes på mail til Åse som er kasserer. 

De som står i kiosken ønsker mer informasjon om hva som kommer inn på vipps. 

Ved åpen kiosk er det ønskelig med vareopptelling og en bok som det kan noteres i når det blir tatt i fra kiosken (til trenere o.l). 

Prøve å ordne til en "meny" på vipps, slik at det blir mer oversiktlig over hva som kommer inn. Koster nok litt ekstra da, men styret er enige om at dette trengs og det skal sjekkes opp i.

Kun de som står i kiosken skal ha tilgang på kodelåsen inn til kiosk. 

Åse sjekker opp hvem som har betalt inn til satsingsgruppen etter sist Lars Rasmussen trening.

Til varmestuen er det kommet inn totalt 31.300,- til nå. Åse setter av alt som går til varmestuen på egen konto. 

 

2. Varmestue

Mannen til Merethe Hansen har sagt han kan tegne varmestuen. 

Faren (skolen) til Merethe Hansen har sagt han kan bygge den, men den må da bygges i mars, april, mai 2019. Dette håper vi å få til.

Srk skal ha dugnad og vil samle inn flasker til pant. Vi lager da lapper med informasjon som leveres i postkassene før innsamlingen starter. 

Srk skal også selge karameller fra januar ca og frem til påske.

 

3. Stevner

Vi må lage retningslinjer for hva som er inkludert av mat, opphold o.l til tekninsk personell. 

Det skal også lages retningslinjer i forhold til leie av boks på stevner.

Disse retningslinjene må inkluderes i en stevne manual. 

 

4. Oppbevaring hindermateriell

Prøve å få til en ordning med vantet slik at vi kan ha hindermateriell bak vantet. Prøve å få til dette når varmestuen skal bygges.

 

5. Stalldager

Det er ønskelig med mer ridning på stalldager. Merethe har tilbudt klubben å låne bort Belinda, men vi må finne en betalingsordning for lånet av henne. Det var da snakk om en betalingsløsning for hall leie. Det blir da 2 hester med på stalldager (Belinda og Zara) og der det blir 3 grupper på en halvtime hver. Da blir det 2 deltakere på hver gruppe. Totalt 6 deltakere i 1,5 time. 

Det ble også diskutert et opplæringskurs for instruktørene som har stalldager. 

Nytt ridekurs/stalldager blir 14 januar. Merethe har ansvar for påmelding og kontakt med instruktørene. 

 

6. Veiviserklubb

Det ble gitt lekser til neste møte som blir 19 og 20 januar (varer ca 2,5 time hver dag). Starte på virksomhetsplan og klubbhåndbok.

Finne ut medlemsutviklingen: Monika

Medlemshistorikk: SIgrid

Oppgavefordeling: Merethe

Sportsplan: Sigrid, Monika, Anita og Wenche

Rekrutteringsplan: Sosialkomite, Elisabeth og Tiril

Økonomiplan: Malin, Åse, Aina, Merethe og Henriette

Plan for utdanning: 

Steward: Wenche, Torill og Stine. Kanskje Anja?

Banebygger: Monika

Dommerdressur: Merethe

Sprangdommer: Monika.

Dersom flere ønsker å gå på kurs for å utdanne seg, ta kontakt med styret :-)

 

 

7. Eventuelt

Kjøring: 1 dag i uken. Torsdagsformiddag kl 10.00-11.00. Dette må føres inn i nytt regelverk. De som rir må da ta hensyn til de som ønsker å kjøre denne dagen. Ingen skal ri dersom noen kjører i hallen. 

Salte hall inne: Prøve å unngå salting. Vi må også snart begynne å tenke på å fylle på underlaget i hallen.

Salte ute: Stalleirne har ikke økonomi til å salte ute. De krever ikke baneleie og derfor må vi prøve å heller trene alternativt. 

Baneleie: Det var snakk om gratis baneleie på treninger, men dette ble nedstemt. Baneleie fortsetter som før. (Se hall regler)

Anita trening på stevner: Dette må drøftes med Anita om hun er intressert i å gi stevnehjelp på stevner.

Juleshow: Handle inn godteri slik at nissen kan dele ut godteposer til barna. 

Julebord: På syre den 19 januar. Merethe planlegger sammen med komiteen.

Startavgift: 1000,- pr person (grunnstartavgift). Alle stevner utenom hjemmestevner. Må ha plassering, ha fått premiering. Dette må søkes om til styret før januar 2019. Oversikt (navn, hest, stevne, hvor stevner har vært, dato, pris for grunnstartavgift osv.). 

Katt: Må slutte å gi katten mat. 

Zara: All innkjøp av utstyr må være spurt om på forhånd. Styret mener hun har det hun trenger foreløpig. 

 

Styremøte 22.06.18

Siste styresaker:

 

Styremøte 2018-02-22

Tilstede: Monika, Terje, Jarle, Henriette, Sigrid, Geir, Åse og Malin

 

• Vi har fått ny kasserer som da blir Åse. Hun starter fra i dag av.
 
• Terje skal i banken og ordne en ny konto som er for srk treninger. 
 
• Åse får tilgang til vipps konto og mail kontoen, dette må avtales med Anne. 
 
• Vi har gått gjennom betaling for klubbjakker. Fremdeles noen som ikke har betalt, men disse vil få beskjed.
 
• Vi har snakket litt om satsingsgruppen og om Lars. Det er Sigrid og Terje som deltar på møtene for klubben og de prøver å finne en god løsning ang betaling sammen med de to andre klubbene. 
 
• Vi har fått forespørsel om å ha bod i parken på 17 mai. Dette har vi takket ja til i år også.  Kanskje vi kunne prøvd å få til en skikkelig salgs bod ?
 
• Stalldager: Vi har fått inn 6 kontrakter, mangler 6 stk. Ellers virker det som det går bra på stalldag og jentene + Emil gjør en god jobb. 
 
• Satsingsklubb: Vi har gått gjennom papirene som skal sendes inn til Marit  Raakvåg. Samt gått gjennom en sjekkliste for hva klubben trenger for å bli en satsingsklubb. 
 
• Treninger for 2018: Vi håper på å få til en ny og lettere/bedre ordning med de faste trenerne der klubben ordner med nye ansettelses avtaler med trenerne.

Årsmøte 2018

Årsmøte 2018.
Srk styret innkaller herved til årsmøte i Skudenes Rytterklubb, torsdag den 8. Februar kl. 19:00, her i rytterstuen på Stall Falnes. For å ha stemmerett må medlemmet ha fyldt 15 år, og vært medlem av Srk i minst en måned. Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes, eller legges i den hvite Srk forslags kassen, senest den 25. Januar.
Srk styret 2017 ønsker å takke alle for året som nå har gått, og ønsker ALLE som ønsker det velkommen til årsmøte 2018.
Med vennlig hilsen styret.