Satsningsgruppen

Satsningsgruppen er et samarbeid som ble fremmet i 2015. Samarbeidet foregår per dags dato mellom Skudenes rytterklubb, Indre Haugaland Ryttersports klubb og Nord Karmøy Rideklubb.

Hoved ideen til satsningsgruppen var å fremme idretten og rytterene våre og skape et godt fellesskap mellom klubbene, samtidig at det ble en mulighet å få tak i en god trener med nok ryttere når vi var sammen om å arrangere. 

Vi var utrolig heldige og fikk tak i den fantastiske berideren Lars Rasmussen som reiser fra Danmark for å trene elevene i satsningsgruppen rundt 6 ganger i året her på Haugalandet. Lars har kommet jevnlig helt siden 2015. Det har også blitt arrangert tur til Lars i Danmark året 2017 for satsningsmedlemmene hvor de hadde et fantastisk opphold.

Treningene blir per dags dato arrangert hos Skudenes Rytterklubb i ridehallen i inne sessongen og hos Nord Karmøy rideklubb på flott utebane i ute sessongen, Indre Haugaland Ryttersportsklubb reiser ut til Karmøy for å delta og har tatt ansvar med arrangeringen av treningene. Klubbene har ellers deligert oppgaver som økonomi og markesføring til lokale aviser for å vise den flotte aktiviteten som skjer i sporten vår.

Vi har med tiden sett at sammarbeidet har skapt et godt bekjendt -og felleskap blandt rytterene, samtidig har vi sett en stor utvikling av inspirajson hos rytterene etter en treningshelg er over, "stor stas". 

 

Satsningsstyret som består av 2 representanter fra hver klubb jobber aktivt med å forbedre gruppen som en helhet. Vi møtes på hver treningshelg og diskuterer forover til neste trening, tar opp saker dersom det er noen, forslag og ideer. Vi har i år 2018 sett på nye regler som vil gjøre det enklere for rytterene å delta på treningene. Reglene vil bli presentert så snart de blir endelige.