Til medlemmer i Skudenes Rytterklubb 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i SRK Styret viser til innkalling til årsmøte av 31.01.2022.

 

Årsmøtet avholdes den 10.03. kl. 19:00 på Stall Falnes. Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3:

Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle SRK`S årsberetning

Sak 9: Behandle SRK`S regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

10.01 Ny skolehest

Sak 11: Fastsette medlemskontingent den er nå 300 kr enkelt medlem 400 kr for familie.

 

Sak 12: Vedta SRK`S budsjett for 2022

Sak 13: Behandle SRK`S organisasjonsplan.

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styreleder

14.2 Nestleder

14.3 Øvrige styremedlemmer

14.4 Varamedlemmer

14.6 Kontrollkomité med to medlemmer og et varamedlem.

14.7 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.8 Valgkomite med en leder, to medlemmer og et varamedlem

 

 

Med vennlig hilsen styret i Skudenes Rytterklubb

l medlemmene i Skudenes Rytterklubb

Skudeneshavn 31.01.2022

Innkalling til årsmøte i Skudenes Rytterklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Skudenes rytterklubb.

Årsmøtet avholdes den 10.03.2022 kl. 19:00 på Stall Falnes.

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 24.02.2022 til Styre.srk@gmail.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://www.skudenesrytterklubb.com.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Det serveres pizza.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen

styret