top of page

DEN FLOTTE RIDEHALLEN VÅR 

Alle brukere av ridehallen er pliktig å sette seg inn i disse reglene før bruk av ridehallen. 

 

Ta opp møkk etter deg umiddelbart.

All møkk skal tømmes på anvist plass av foringsvakt.

Under egentrening skal kun midterste lys benyttes dersom det er mørkt. Er det lyst i ridehallen skal vi ikke benytte noen av lysene. 

 

Lyset i hallen skal ikke være på på dagtid.

Røyking er forbudt i hele ridehallen, ved utganger og på/ved utebane.

Ved organiserte treninger kan alle lys benyttes. 

 

1. Adgang til ridehallen 

 

Brukere av ridehallen med betalt halvårs avgift har adgang til hallen når timeplanen er merket «ledig»

Liste over betalte brukere vil bli hengt opp i hallen.

Organiserte treninger skal være avtalt med hallkoordinator minst en uke i forveien.

 

2. Bruk av ridehallen 

 

1. Ridning i skritt og leiing av hesten foregår innenfor firkantsporet.

2. Gjør holdt på midtlinja, og ikke på sporet.

3. Slipping av hest i ridehallen er ikke tillatt.

4. Ryttere på firkantsporet har «forkjørsrett». Hold til høyre ved møte.

5. Longering er ikke tillatt i ridehallen. 

Unntak:

  • Ved veterinær sjekk/halthet undersøkelse.

  • Organisert trening 

  • Ved instruktør sammenheng på trening hvor instruktør longerer pga instruktørens avgjørelse om at dette er nødvendig i den aktuelle situasjonen.

  • Ved spesielle behov. Dette skal godkjennes av styret.

 

  1. Tømmekjøring inne i ridehallen er ikke lov når andre rir i ridehallen. Om noen holder på med tømmekjøring når andre kommer for å ri, så har de lov å gjøre seg ferdig. Bruk skjønn ift tidspunkt for tømmekjøring. 

 

  • Personer under 16 år skal ha hjelm på under tømmekjøring både ute og inne, oppfordrer alle til denne regelen samme hvilken alder for god sikkerhet.

 

  • Det er ikke lovt til å tømmekjøre på stillestående volte. Dette regnes som longering.  

 

 

 

7. Alt hindermateriell må ryddes bort etter bruk. Det skal kun brukes treningsbommer utenom stevner/org. trening.

 

8. En ansvarlig person som har fylt 18 år må være tilstede under all hopping.

 

9. Siste rytter som forlater ridehallen er ansvarlig for å skru av lys og lukke port.

Det skal ikke være belysning på før det blir mørkt. 

 

 

10. Det er ikke tillatt med hund i ridebanen utenom organiserte treninger for hund.

 

 

3. Sikkerhet 

 

1. Klubben er ikke ansvarlig for skade på hest, folk og utstyr.

2. Alle ryttere må bruke sikkerhetshjelm av godkjent type.

HUSK at du gjerne er et forbilde for yngre brukere av hest.

3. Sikkerhets vest anbefales for alle ved hopping, og er påbudt for alle t.o.m. det året de fyller 16 år

4. Hensyn til hestens velferd skal alltid komme først. Overdrevet stemme, pisk eller sporebruk er forbudt.

 

5.Alle hester skal håndteres med hodelag i ridehallen. 

 

BRUDD PÅ REGLENE

Brudd på ridehallens regler vil kunne føre til utestengelse fra hallen. 

Brudd på regel om å plukke opp møkk umiddelbart vil føre til utestengelse 1 uke da dekket i ridehallen har så stor verdi at vi ikke ser oss råd til å ha brukere av hallen som ikke følger denne regelen fult ut. 

 

Annet utstyr i hallen

I hallen skal det til en hver tid finnes to stk greiper og trillebår for fjerning av møkk.

Bruk av traktor til vedlikehold av banen eller annet skal kun utføres av hallansvarlig eller av person som har fått i oppdrag fra styret å utføre denne jobben.

 

Med vennlig hilsen styret i Skudenes Rytterklubb.

 

Sendt fra min iPhone

bottom of page