PRISER FOR RIDEHALLEN 

Nye hallpriser

Husk betaling til kontonummer 3361 15 49887

Nye Srk baneleie priser fra 1 Juli 2021:

Pris på halvårskort, gjelder fa 1 januar til 31 juni eller fra 1 juli til 31 desember, for medlemmer som representerer Skudenes rytterklubb. Kr. 1200,-

Pris for halvårskort, gjelder fra 1 januar til 31 juni eller fra 1 juli til 31 des.,  for medlemmer som ikke representerer Skudenes rytterklubb. Kr. 1800,-

Pris månedsleie for medlemmer som representerer SRK. Kr. 300,-

Pris månedsleie for medlemmer som ikke representerer Srk. Kr. 350,-

Det er også mulig å kjøpe «drop inn» timer i Srk hallen, egentrening i ridehallen når den er ledig, og uten tilgang på andre faciliteter.  

For medlemmer av SRK som representerer klubben, kr. 100 pr. dag.

For medlemmer av SRK som ikke representerer klubben, kr. 150 pr. dag.

For ikke medlemmer av Srk, kr. 200,- pr dag.

Faste treninger, organisert av Srk for medlemmer kr. 50,- pr. trening.

Faste treninger som blir org. av Srk for ikke medlemmer, kr. 100,- pr. trening.