top of page

STYRET OG KOMITEER 2021

Styre 2022: 

 

Forman: Merete Hansen

Nestforman:  Anne Søiland

Styremedlem:

Helene Vikra

Anne Kristine Ådland

Janne Abrahamsen

Håvard Mørk

Ungdomssrepresentant/varamedlem: Andrine Langåker  

 

Se ned på siden under komiteer for å se ansvarsfordeling. 

KOMITEER 2022 

Oppdatert komiteliste kommer 

Stevnekomite: Helene Vikra, Andrine Langåker
Sportslig utvalg Dressur komite: Andrine Langåker, Anita Liknes
Sportslig utvalg Sprang komite: Aimee Stava, Karina Stava
Skoleponnikomite: Veronica Glesnes, Wenche Høynes, Merete Hansen
Ungdomskomite: Andrine Langåker, Elisabeth Kvilhaug, Charlotte Eriksen, Kristine Stol Langåker, Madelen Vangen, Karina Stava, Tiril Sandhåland
Valgkomite: Geir Opsal, Anita Nystrand, Rolf Kåre Helle, Stine Sofie Sommerfeldt
Kioskkomite: Wenche Høynes, Helene Vikra, Anja Helen, Anne Søiland, Anita Nystrand
Sosial/aktivitetsleder komite: Veronica Glesnes, Anita Nystrand
Anleggskomite: Terje Johannessen, Merete Hansen, Geir Opsal, Rolf Kåre Helle og eventuelt Simon Larsen
Registrerings og medlemsansvarlig til NIF: Anne Søiland
Ridehall timeplanlegger: Merete Hansen
Mobbe/verneombud: Wenche Høynes
Grønt Kort ansvarlig: Helene Vikra
Møteplassen/Folkepulsen: Wenche Høynes, Anne Søiland på møteplassen annenhver torsdag partallsuker. Heart annenhver torsdag oddetallsuker Merete Hansen. Ung sone inngår også i folkepulsen.
Sponsorkomite: Styret (Eventuelt Torill Grindhaug og Stine Sofie Sommerfeldt)
Webansvarlig: Anne Søiland
Politiattestansvarlig: Terje Johannessen
Barneidrettsansvarlig: Merete Hansen
Økonomiansvarlig: Geir snakker med Åse om pris på eventuell videre arbeid som kasserer.
Dugnadskomite: Styret

bottom of page