top of page

Vi er veldig takknemlige for alle som velger oss til sin grasrotandel! Det hjelper veldig på, så vi sier takk til alle som er med og støtter oss! 

 

1. Hos Kommisjonær: Gi vårt organisasjonsnummer 993147737 og ditt spillerkort til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer

 

2. SMS: GRASROTANDELEN 993147737 til 2020 (denne tjenesten er gratis)

3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no

 

Folkepulsen (www.folkepulsen.no)

" Folkepulsen er et lokalt folkehelseprosjekt som gjennom spleiselag bidrar til å skaffe motiverte idrettslag bedre økonomiske rammevilkår for å kunne tilby målgruppene økt fysisk aktivitet. Det hele kom i stand i 2009 gjennom en avtale mellom Rogaland fylkeskommune og Rogaland idrettskrets."

Igjennom flere år med samarbeid her, har vi fått være med på å skape mer fysisk aktivitet til forskjellige målgrupper. Vi har fått støtte igjennom samarbeidet som har gjort at vi har hatt "drahjelp" til de skolehestene vi har hatt de siste årene. De som har vært med fra rideklubben på disse dugnadene, synes det er givende og kjekt å få være med på å bidra til aktiviteter til de som har behov for det. 

Møteplassen
- et ungdomstiltak i Karmøy Kommune 
www.karmoy.kommune.no/helse-og-omsorg/helse/folkehelse/slt/moteplassen/


De fleste ungdommene på Karmøy klarer seg godt, men det er likevel en økende andel som sliter med rus, psykiske problemer, skole -og jobbvegring, utfordrende hjemmeforhold m.m.

I flere år har vi hatt samarbeid med møteplassen. Vi har nå hatt "inaktiv ungdom" hos oss annenhver torsdag. Der har de fått være med på stell og ridning. Vi synes det er veldig gøy å se utviklingen til de som er med her, og det gir oss glede overfor sporten vår. 
Møteplassen har også vært med å hjelpe oss til å ha midler til å få gode friske skolehester, utstyr ol. og det er vi veldig takknemlige for. 

bottom of page